MÄT & KONTROLLINSTRUMENT

Hittade 10 resultat

Pris dag 1: 128:-
Övriga dagar: 58:-

<p>BLD 5601 Protimeter är ett professionellt instrument för mätning av fukt i trä, byggmaterial och byggkonstruktioner. Det är lätt att hantera och har stor mät-noggrannhet. Instrumentet har praktiskt fickformat med robust utförande i tåligt material.</p> <p>Fukthalten i trä avläses direkt i % på displayen. Mätområdet går från 6% till 99%. Direktskalor för svenska  furu och gran samt Protimeters A-skala som refererar till 150 olika träslag.</p> <table border="0" class="table table-bordered table-hover"> <tbody> <tr> <td>Mätmetod</td> <td>Elektrisk resistans</td> </tr> <tr> <td>Elektrodlängd</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>Visning</td> <td>Display</td> </tr> <tr> <td>Skala</td> <td>Svensk gran och furu samt A-skala</td> </tr> <tr> <td>Mätområde</td> <td>6...99% FK</td> </tr> <tr> <td>Användningsomr.</td> <td>Trä, timmerprodukter, fanér, kartong,</td> </tr> </tbody> </table> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <div class="row"> <div class="col-sm-5"> <p class="lead"> </p> <div class="hidden-xs"></div> </div> </div> </div> </div>

Pris dag 1: 0:-
Övriga dagar: 0:-

<p><strong>Inspektionskamera Ridgid micro CA-150</strong></p> <p>Bildskärm: 3,5 tum LCD-färgskärm upplösning 320x240</p> <p>Belysning: 4 led-lampor med justerbar styrka.</p> <p>Kabellängd: 2x90 cm</p> <p>Internminne: 20 bilder</p> <p>Uppspelning: Endast på skärmen</p> <p>Vattentät: Kamerahuvud och kabel är vattentäta till 3 meter ( om de är korrekt monterade )</p> <p>Ta upp till 20 stillbilder under inspektioner som kan spelas upp på skärmen senare.</p> <p>Man kan ta kort på skärmen med sin mobil, för att spara bilderna.</p>

Pris dag 1: 258:-
Övriga dagar: 178:-

<p>Med Leica DigiCat 550i kabelsökare identifierar du snabbt och enkelt om det finns nedgrävda strömsatta kablar i mark. Inställningarna görs enkelt via den tydliga LCD-displayen på instrumentets ovansida.<br />Vi har även ett tillbehör för att strömlösa kablar.</p> <p> </p> <p>Du hittar strömsatta kablar till ett djup på upp till 3 meter.</p>

Pris dag 1: 380:-
Övriga dagar: 288:-

<p>Breiter BART-3D II är en multikorslaser som projicerar tre stycken 360° röda linjer.</p> <p>Två vertikala och en horisontell.</p> <p>Multikorslasern har ett arbetsintervall på upp till 30 meter med en noggranhet på ± 4 mm.</p>

Pris dag 1: 114:-
Övriga dagar: 72:-

<p>Breiter BART-3D II är en multikorslaser som projicerar tre stycken 360° gröna linjer.</p> <p>Två vertikala och en horisontell.</p> <p>Multikorslasern har ett arbetsintervall på upp till 40 meter med en noggranhet på ± 4 m</p>

Pris dag 1: 140:-
Övriga dagar: 98:-

<table style="width: 794px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="794"></colgroup> <tbody> <tr> <td style="height: 12.75pt; width: 596pt" width="794" height="17"> <p>Leica Rugby 620 är en anläggningslaser för horisontell avvägning med synlig röd laserstråle.</p> <p>Med denna laser kan du lägga fall/lutning manuellt med lutningsmatchning upp till 8% i enkel axel. Du mäter själv upp det önskade fallet som du ställer in med +/-knapparna på instrumentet.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Pris dag 1: 365:-
Övriga dagar: 365:-

<p>Vi har flera olika modeller till dem olika lasrarna till uthyrning.</p> <p>Detta är ett exempel men givetvis hyr du rätt stativ till rätt laser.</p>

Pris dag 1: 28:-
Övriga dagar: 23:-

<p>Leica Rugby 640G är en fantastisk bygglaser för horisontal och vertikal avvägning samt lodpunkt med synlig grön laserstråle, vilket innebär att du kan använda den interiört utan lasermottagare.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ute på fältet arbetar du med den medföljande lasermottagaren Rod-Eye 120G som har millimetervisning.</p> <p>&nbsp;Leica Rugby 640G har fler scanningslägen, då lasern bara ger markering i en viss sektor och riktning.</p>

Pris dag 1: 215:-
Övriga dagar: 215:-

<p>Vi har flera olika modeller till dem olika lasrarna till uthyrning.</p> <p>Detta är ett exempel men givetvis hyr du rätt stativ till rätt laser.</p>

Pris dag 1: 28:-
Övriga dagar: 23:-